Món Á (06)
Cá tai tượng

Cá tai tượng

Cách dùng : Ăn sống Wasabi , Gỏi cá ( tái ) , Nướng muối ớt , Nướng giấy bạc , Hấp ngọc kỳ lân , Hấp Hồng Kong , Chưng tương , Chưng tàu xì , Nấu măng chua , Nấu chua cay , Nấu riêu .

cá chẻm

cá chẻm

Cách dùng : Ăn sống Wasabi , Gỏi cá ( tái ) , Nướng muối ớt , Nướng giấy bạc , Hấp ngọc kỳ lân , Hấp Hồng Kong , Chưng tương , Chưng tàu xì , Nấu măng chua , Nấu chua cay , Nấu riêu .

Cá chình

Cá chình

Cách dùng : Ăn sống Wasabi , Gỏi cá ( tái ) , Nướng muối ớt , Nướng giấy bạc , Hấp ngọc kỳ lân , Hấp Hồng Kong , Chưng tương , Chưng tàu xì , Nấu măng chua , Nấu chua cay , Nấu riêu .

Cá lăng

Cá lăng

Cách dùng : Ăn sống Wasabi , Gỏi cá ( tái ) , Nướng muối ớt , Nướng giấy bạc , Hấp ngọc kỳ lân , Hấp Hồng Kong , Chưng tương , Chưng tàu xì , Nấu măng chua , Nấu chua cay , Nấu riêu .

Cá bóng mú

Cá bóng mú

Cách dùng : Ăn sống Wasabi , Gỏi cá ( tái ) , Nướng muối ớt , Nướng giấy bạc , Hấp ngọc kỳ lân , Hấp Hồng Kong , Chưng tương , Chưng tàu xì , Nấu măng chua , Nấu chua cay , Nấu riêu .

Cá tầm ( đặt trước theo thời giá )

Cá tầm ( đặt trước theo thời giá )

Cách dùng : Ăn sống Wasabi , Gỏi cá ( tái ) , Nướng muối ớt , Nướng giấy bạc , Hấp ngọc kỳ lân , Hấp Hồng Kong , Chưng tương , Chưng tàu xì , Nấu măng chua , Nấu chua cay , Nấu riêu .

Copyright © 2018 Võ Thị Kiều Thu - Thiết kế Web : NiNa Co., Ltd